Tänk på...

Använd gärna detta underlag för att underlätta er beställning.

- Har vi original, skiss eller bara en idé?
- Vad vill vi ha för material; postpapper, glosspapper, thermopapper eller pe?
- På vilket underlag ska etiketten fästas och under vilka förhållanden; kyla, fukt, rumstemperatur eller frysprodukter?
- Skall det vara permanent eller avtagbart adhesiv?
- Vilka och hur många färger behövs?
- Skall vi ha streck-kod (EAN)?
- Vilken storlek ska det vara på etiketten?
- Vilket format ska etiketten ha; rund, rektangulär, annan form?
- Hur stor upplaga?
- Ska vi använda en thermoprinter (värmeprinter) och behöver thermopapper?

Papper

Våra etiketter kan tryckas på matt, glättat och lackat papper men också som thermoetiketter eller på prolylenfilm.

Post - matt
Gloss - glättat
Thermo - Thermoetiketter är tryckt på värmekänsligt papper för värmeprinter
Pe - polyetylenfilm
Lackat - lackerade etiketter används ofta då man vill ha en extra skyddsbarriär mot fukt, väta, smuts och olja. Används mycket bl.a. inom livsmedelsindustrin.

Applicering
Rumstemperatur - permanent adhesiv*
Kyla - frysadhesiv
Flyttbar - avtagbart adhesiv

*Adhesiv - lim.